Centar za ranu razvojnu podršku

O NAMA

Centar za ranu razvojnu podršku “Kutak nade” je kabinet za razvojnu podršku djeci u njihovom rastu i razvoju. Želja nam je omogućiti svakom djetetu ostvarenje vlastitih potencijala u najvećoj mogućoj mjeri.

Centar se sastoji od logopedskog kabineta i sobe senzorne integracije.

Voditelj centra je Džebo Nidžara, diplomirani defektolog logoped i pedagog senzorne integracije sa višegodišnjim radnim iskustvom u u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Pozovite nas!

Pišite nam!

Što je senzorna soba?

Senzorna soba je multisenzorni prostor koji se koristi kako bi osobama s teškoćama senzorne integracije osigurali dodatnu senzornu stimulaciju ili reducirali senzorne podražaje. Iako se uglavnom koristi za djecu s poremećajem senzorne integracije ili poremećajem iz spektra autizma, u zapadnim zemljama senzorne sobe često se koriste u domovima za starije i nemoćne osobe. Za rad na ciljanim područjima s djecom s teškoćama senzorne integracije (koje se često javljaju kao dio poremećaja iz spektra autizma, ali mogu se javiti i neovisno od drugih razvojnih teškoća) senzorne su sobe organizirane tako da nude mnoštvo prilika za stjecanje različitih senzornih iskustava, razvoj vještina te potiču na aktivno istraživanje okoline. Ove senzorne sobe su kabineti za senzornu integraciju.

KONTAKTIRAJTE NAS!