Centar za ranu razvojnu podršku “Kutak nade” je kabinet za razvojnu podršku djeci u njihovom rastu i razvoju. Želja nam je omogućiti svakom djetetu ostvarenje vlastitih potencijala u najvećoj mogućoj mjeri.

Centar se sastoji od logopedskog kabineta i sobe senzorne integracije.

Voditelj centra je Džebo Nidžara, diplomirani defektolog logoped I pedagog senzorne integracije sa višegodišnjim radnim iskustvom u u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Završen Defektološki fakultet u Tuzli – smjer Logopedija 5/2003.

Završena edukacija za pedagoga senzorne integracije u Beogradu 2019 god.

Radila u Mostaru u Centru za djecu sa posebnim potrebama 15g, na poslovima defektologa sa djecom autističnog spektra, zatim kao logoped i pedagog senzorne integracije sa svom djecom u Centru uzrasta od 2 do 18g.

Kao spoljni saradnik radila 10 godina u gradskim vrtićima grada Mostara, inkluzivnim vrtićima “Sunčani most” i “Kolibri”, SOS Kinderdorf, Porodičnom centru SOS i vrtićima Zem Zem Mostar.

Član mobilnog tima HNK 2 godine

Savjetnik za logopede pri Pedagoškom zavodu Mostar posljednjih 5g, a do tada imala zvanje mentora.

Spoljni saradnik na Filozofskom fakultetu u Mostaru – smjer Logopedija, bila zadužena za praksu studenata logopedije iz predmeta “Govor djece autističnog spektra” i “Poremećaj socijalne komunikacije” posljednju godinu dana.

U radu stekla jako puno iskustva sa različitim vrstama poremećaja kod djece, veliko iskustvo u dijagnostici i rehabilitaciji djece sa teškoćama u razvoju, iskustvo u timskom radu.

Pored iskustva u radu sa djecom s govorno- jezičkim teškoćama, stekla veliko iskustvo u radu s djecom autističnog spektra, rad po posebnim metodama prilagođenih toj populaciji, završila dodatne obuke za “ABA”, “PECS” i “TEACCH” metode koje se primjenjuju u radu sa djecom autističnog spektra.

Također, obučena za rad u programima za izradu PECS komunikacijskih knjiga za djecu sa nerazvijenom komunikacijom (komunikacija putem slika) i trening djece za korištenje te vrste komunikacije.

Trebate našu pomoć?

Kontaktirajte nas!